Facebook
Aktualności


Stosownie do art. 30 ust. z dn 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, placówka jest wpisana do gminnego rejestru żłobków.

W roku 2015 obchodzimy ósmą rocznicę otwarcia ŻŁOBUSIA.profesjonalna opieka nad dziećmi od 1 do 3 lat